Congres verslag van www.wielren.info Dames/ Heren,

Hierbij een kort verslag van het congres:

1. Bij meerderheid van stemmen heeft het congres besloten dhr. Wintels te benoemen tot de nieuwe voorzitter van de KNWU. De overigen bij acclamatie.

2. Tijdens de pauze getracht medestanders te vinden voor het voorstel van Bart Durinck. Helaas niet gelukt. Antwoord: "dan verandert er niets; op termijn niet goed voor de KNWU". Tijdens de vergadering het voorstel van Bart toch ingebracht, doch het resultaat bleef negatief. Totaal geen steun.

3. Ons voorstel om een adempauze in te lassen ter zake van de bestuurlijke organisatie leverde slechts de steun op van een dictrict. Dus ook geen succes.

4. Wij hebben nadrukkelijk gevraagd of de die avond te nemen besluiten de kwalificatie "in principe" verkrijgen. Daarop is zowel door de voorzitter van de werkgroep BO als door de KNWU-voorzitter bevestigend geantwoord. Het eindoordeel wordt eerst uitgesproken in het congres op het moment dat alle stukken klaar zijn.De alg. ledenvergadering kan t.z.t. derhalve nog reageren.

5. Op ons verzoek of het nieuwe bestuur bereid is naar ons district te komen voor uitleg van het waarom/ de noodzaak van de bestuurlijke organisatie en de gevolgen daarvan is positief gereageerd. Afspraak is zulks te doen na de komende vakantieperiode.

Het lijkt mij goed dit korte bericht door te sturen naar de leden van het district.

Met groet,

Rinus Everaers, mede namens Cees Bal.